вторник, 22 март 2011 г.

Пречиствателна станция вместо септична яма

 
Днес всички говорим за опазване на природата и се опитваме да възпитаваме децата си в екокултура, че природата трябва да се пази чиста. Учим ги да събират разделно отпадъците ,за да се рециклират и да използват разграждащи се торбички. Това добре…, но сеща ли се някой за водата и как се замърсява тя? Красиви природни местности на практика са осеяни с външни тоалетни и септични ями, от които нечистотиите попиват в подпочвените води или се изливат в реки, язовири и дерета. Даваме ли си сметка колко недостатъчна е сладката вода на нашата планета и какво правим като я замърсяваме?

събота, 12 март 2011 г.

Битови пречиствателни станции за отпадни води за къщи и вили

Битови пречиствателни станции за отпадни води за къщи и вили
Автор: Виолета Михайлова Публикувано на: 11 март 2011г. в 13:22 часа (Брой #10)

 
У нас набира скорост използването на индивидуални пречиствателни станции. Съоръженията са предназначени за отпадните води от фамилни къщи, туристически обекти и други частни сгради, като иновативната инсталация заменя остарелите септични резервоари. Модерната технология е в пълно съответствие със съвременния начин на живот и притежава европейски и световни сертификати за качество и стандарт.
 

петък, 11 февруари 2011 г.

Малки пречиствателни станции планират за няколко села от сдружението на кметовете

Малки пречиствателни станции с капацитет 5 до 70 еквивалентни жители планира да постави в две-три от търновските села Сдружението на кметовете и кметските наместници..Иновативната идея, с която скоро може да се разреши проблемът с канализацията в малките населени места, ще се изпълни пилотно със средства от програма „Местни инициативи”. Кметовете вече са договорили с общинския кмет Румен Рашев за увеличаване на средствата по програмата до 100 000 лв., с които от общинския бюджет за втора година ще се финансират малки проекти на инициативни групи, читалища и сдружения от селата.

понеделник, 17 януари 2011 г.

Как да изберем пречиствателна станция за нашата къща ?

Наред със стотиците неща, които трябва да съобразите, ако строите къща, е пътят на отпадните води от домакинството. В днешно време е невъзможно да си представим една модерна къща без пречиствателна станция. Особено ако къщата е крайградска или се намира в слабо заселен район. Доскоро, решението бе просто - септична яма в двора и “лайнарка”, която през няколко месеца или поне веднъж годишно да посещава дома. Неудобно и нерационално, а вече изобщо недопустимо!

Нови технологии в пречистването на отпадни води ще запазят екологичния баланс в природата
В момента в Европа около 20 млн. души нямат добри санитарни условия и по-голямата част от тях живеят в малки населени места. Въпреки че за тях няма европейска директива, която да регламентира третирането на отпадните води, все по-често се изграждат децентрализирани модулни станции за пречистване, които позволяват повторно използване на водата, например за напояване. Какво е положението в България?

Аеробно биологично пречистване на отпадни води

Същността на биологичното пречистване на отпадни води в аеробни условия се състои в използването на хетерогенна популация от микроорганизми, които консумират многокомпонентен субстрат. В качеството на субстрат, който служи за храна на микроорганизмите, се явява органиката от отпадните води. Микроорганизмите имат способността да усвояват най-разнообразни вещества като източник на енергия и хранителни компоненти, като част от органичните вещества се окисляват, а друга се трансформира в биомаса. В естествени условия микроорганизмите съществуват под формата на асоциации, представляващи смес от бактерии и първаци. В тази смес могат да се идентифицират различни бактерии, които могат да се обединят в три основни групи: въглеродоокисляващи флокулообразуващи бактерии , нишковидни въглеродоокисляващи бактерии и бактерии нитрификатори. В резултат на обменните процеси с околната среда и вътреклетъчния метаболизъм се осъществява растеж, развитие и размножаване.Върху кинетичната крива на растеж могат да се разграничат шест участъка, представляващи шест фази на развитие, всяка от които се характеризира с индивидуални условия за съществуване на бактериалната култура и различни параметри на растежа й.

понеделник, 3 януари 2011 г.

Собствена пречиствателна станция - екологичният избор на съвременния европеец

Животът е немислим без водата и въздуха, които са основните неорганични елементи на биосферата на нашата планета. Съхранението и пречистването на тези два компонента е от жизнено значение за поддържане на екологичния баланс в биосферата.

В тази статия ще се спрем основно на пречистването на битовите води от домакинството и осъзнал ли е съвременния човек колко важно е това за опазването на природата и подпочвените води.