понеделник, 10 февруари 2014 г.

BIO CLEANER® - най-добрата технология за пречистване на битови отпадни води

В съвременното общество и свят на високо развити технологии все повече на преден план излиза опазването на околната среда. Непрекъснато се говори за екологичен начин на мислене, опазване на природата и задължително рециклиране на всички отпадъци, които генерира човека.
Съвременният човек иска да живее луксозно, охолно и да ползва всички облаги, които сам е създал за комфорта си. Същевременно няма ресурс на Земята, който да не е застрашен от изчерпване.
Един от най-важните, без които животът на планетата е невъзможен е водата. Без чиста вода човекът не би могъл да оцелее като вид и недостигът й би могъл да обезмисли всички огромни  постижения в сверата на високите технологии. Именно затова през последното десетилетие толкова много се говори за изграждане на нови пречиствателни станции и усъвършенстване на технологиите за пречистване на отпадъчни води. Целта е водата, която непрекъснато замърсяваме в домакинството, в промишлеността и индустрията, задължително да се пречиства и чак след това да се връща отново в околната среда.
Учени по цял свят работят усилено за да създават възможно най-удачния начин за пречистване на водата, която човечеството потребява. Създадени са биологични, химични, физични и др. методи за пречистване в зависимост от степента и естеството на замърсяване.
От биологичните методи на пречистване, за който се смята че е най-удачен за пречистване на битови отпадъчни води е технология BIO CLEANER®  . Тя е едно сериозно постижение на чешки учени, които успяват да я съдадат и патентоват. При тази технология учените използват изключително устойчиви неболестотворни микроорганизми, които се хранят с отпадъчните субстрати в замърсените от домакинството води.  Това са аеробни микроорганизми, които са част от нормалната човешка флора и се нуждаят единствено от добра кислородна среда за да съществуват. Постига се висока степен на пречистване на водата без да се налага да се добавят консумативи и поддържа процеса на пречистване чрез добавяне на активна утайка( бактерии), които са капризни и лесно умират при недостатъчно добри условия и липса на храна.
Технология BIO CLEANER®  е революция в областта на пречистването на битови отпадъчни води и пречиствателните станции с тази технология са предпочитани в цял свят. Навсякъде по света в районите далеч от централна канализация, се поставят индивидуални малки пречиствателни станции. Всяка еднофамилна къща, построена  в близост до природата вече има локална пречиствателна станция.
Пречиствателните станции с технология BIO CLEANER®  се произвеждат в Република Чехия от фирма Еnvi-pur, която е с дългогодишни традиции в производството на такива съоръжения. Фирмата има представителства вече по цял свят, а технология BIO CLEANER®  се доказа като най-добрата технология за биологично пречистване на битови отпадъчни води, особено при малките локални пречиствателни станции. Тези съвременни пречиствателни съоръжения не се нуждаят от непрекъснато наблюдение, добавяне на консумативи и грижи, което ги прави едно много удачно решение за всеки дом.
В България пречиствателните станции с технология BIO CLEANER®   също са много популярни, а практиката показва много добра съвместимост между българските климатични условия и технология BIO CLEANER®  .  Според специалисти от фирмата представител за България Ейч Джи Енд Сонс ЕООД, пречиствателни станции BIO CLEANER®  работят даже по-ефективно и дават по-добри показатели на пречистване в  България, отколкото в другите държави и при различни климатични условия.