сряда, 8 октомври 2014 г.

Тази скъпоценна течност – водатаЧовекът е така устроен, че само когато усети дефицит и лишения, чак тогава започва да забелязва и цени това, което е загубил. Когато от чешмата ни тече чиста питейна вода в изобилие, по подразбиране ни се струва, че това си е даденост на природата, която ни се полага и така ще бъде винаги.
От години учени и еколози предупреждават за проблеми и бъдещ недостиг на чиста питейна вода дори в най-богатите природни кътчета на планетата. Замърсяваме, не пазим, сечем гори и почти не мислим за това, че вбъдеще нашето поведение ще стовари погубващо върху главите ни.  Наводненията през последните години крещящо доказват всичко това, но май пак оставаме глухи за сигналите и предупрежденията от майката Природа.
„Вода има“ ще кажете…. „Та то като погледнeш Глобуса, синьото е много повече.“
Да, има, но тя не става за пиене. За да съществува човекът има нужда от чиста вода. Тя обаче е на изчерпване като ресурс и ако не се отнесем отговорно, поколенията нямат бъдеще.
Замърсяваме, замърсяваме и си мислим, че тя – Земята може сама да се пречисти, защото е феноменална сама по себе си. И може би е така…., но пропускаме, че очиствайки се ще унищожи и нас.  И то защото всъщност сме основният й проблем!
Време е да разберем, че няма по-ценно нещо за човека от чистата вода. За да тече от чешмите обаче тази чиста вода, тя идва от някъде.  При своят естествен кръговрат, променяйки агрегатното си състояние, водата почти не променя своя химичен състав . Затова трябва да сме наясно, че ако не пречистваме потребяваната от нас в бита  и индустрията вода, то  няма как в даден момент да не се стигне до изчерпването на чистата вода.
Дори подпочвените води, част от които са минерални и лечебни вече са доста замърсени от септичните ями, липсата на канализация  и пречиствателни станции в някои силно населени райони на Земята. Обикновено по тези места върлуват инфекциозни болести и животът на хората е с много ниско качество, а водата, която пият е източник на зарази.
Реките, езерата и подпочвените води на планетата Земя вече не са в добро състояние в резултат на индустриялния  бум и желанието на човека да живее в лукс и удобства. 
Чистата вода започва да намалява, но на никой не му се вярва докато я има в изобилие на чешмата. Време е обаче да станем по-отговорни.  
Да се вслушаме в сигналите, които учените и еколозите дават, да започнем да пестим водата и да пречистваме тази, която ползваме, преди да я върнем отново в природата.

четвъртък, 22 май 2014 г.

Пречистването на отпадъчни води - сложен микробиологичен процес
Пречистването на отпадъчните води от домакинствата и от различните производства и промишлеността е от огромно значение. Попадането на замърсени води в  почвата,  реките, езерата, моретата и океаните води до сериозни екологични проблеми и много болести сред населението на Земята. Човечеството отдавна е осъзнало необходимостта от това да пречиства водата, която използва и да рециклира отпадъците от своята дейност. За тази цел навсякъде по света се строят пречиствателни станции и се влагат огромни средства за опазване на природата и недопускане на замърсяване на водните източници.
Самият процес на пречистване на замърсените води е доста сложен и съществуват различни методи, които учените са разработили и внедрили в зависимост от степента на замърсяване и вида на самите замърсители.  Най- използаният и смятан за безопасен и ефективен е биологичният метод на пречистване на отпадъчните води. При него в процеса на пречистване участван микроорганизми, които се хранят с частиците, замърсяващи водата и така я пречистват. Науката познава милиони видове микроорганизми, които могат да се хранят по този начин, но само малка част от тях са безопасни за здравето и са в състояние да бъдат включени в подобен биологичен процес на пречистване на водата. Веднъж пречистена тази вода трябва да бъде върната отново в природата без да е опасна за хора и животни.
Именно затова много микробиолози с години работят върху технологиите на пречистване, които да бъдат ефективни и безопасни . Провеждат се изпитания и изследвания докато се достигне определен резултат за да се внедри той в производство на пречиствателни съоръжения. Построяването на едно пречиствателно съоръжение, което да пречиства отпадъчните води на малко или голямо населено място изисква значителни средства и е от огромна важност то да работи ефективно след това. А това зависи преди всичко от технологията, която е заложена в него. При изборът на технология трябва да се вземат под внимание редица фактори като климат, брой население, наличие на производсвени предприятия и техния вид, възможности за отвеждане на пречистените води и др.
Пречиствателните станции могат да бъдат много големи съоръжения, които да обслужват цели градове, но могат да бъдат и умален вид съоръжения за индивидуални домакинства, хотели, малки предприятия или малки населени места. Малките пречиствателни станции обикновено са модулни , което дава възможност да бъдат допълнително разширявани при увеличен приток на отпадъчни води като се добавя допълнителен  модул от съоръжението, в който е заложена същата технология на пречистване.
В нашата страна недостигът на пречиствателни станции и морално остарелите технологгии на съществуващите такива ,е голям проблем.  Модернизирането им и построяването на нови такива в населените места, в които липсва канализация изисква огромни средства.
Това е причина  все повече домакинства и предприятия да се спират на решението, което дават модулните малки пречиствателни станции.  В последните години в резултат на внедряването на нови технологии на биологично пречистване, много от тези съоръжения са изключително икономични и не изискват средства за поддръжка, а ефективно решават проблема с липса на централна канализация.  Те са удобни, не изискват много място, защото са компактни, а пречистват замърсената вода до степен да може да се използва отново за поливане, гасене на пожари или други нужди от бита.
Чистата питейна вода на Земята става все по-малко и все по-ценна, а от Човечеството зависи тя да не изчезне съвсем. Единственият начин е да се спре със замърсяването на природата, а това зависи от отговорносттани към бъдещите поколения.   Нужно е да се осъзнае, че далечното бъдеще…, всъщност не е толкова далечно.

понеделник, 24 март 2014 г.

Пречистване на битови отпадни води: Предимствата на битовите пречиствателни станции

Пречистване на битови отпадни води: Предимствата на малките пречиствателни станции: Трудно се строи на място далеч от централна канализация и възможност за включване към нея. Проблемът обаче е решим.

Предимствата на битовите пречиствателни станции

Когато се избира парцел за строеж на къща в много случаи основен проблем е липсата на централна канализация. Факт е, че такава няма в много райони и разбира се  тези парцели са и значително по-евтини.
Да строиш на подобен парцел вече не е проблем, защото има съвременно решение , което освен че е лесно и ефективно е доста по-икономично. Такова решение са  домашните пречиствателни станции на битови отпадни води. Това са умален вариант пречиствателни съоръжения, в които е вградена биологична технология, пречистваща отпадните води от всяко домакинство до такава степен, че да могат дори да бъдат използвани отново. Така освен че се решава проблема с липса на центрелна канализация на подобни места, се пести много вода и същевременно се постига известна автономност на домакинството и независимост от ВИК –дружествата. Замърсените отпадни води от бани, тоалетни, перални машини и др. се отвеждат в тези малки домашни пречиствателни съоръжения, които обикновено се вкопават в двора недалеч от къщата. В тях водата се пречиства по съвременна технология по биологичен способ и на гравитачен принцип излиза пречистена на 98-99 процента без никаква миризма и цвят.  Тази пречистена вода е много подходяща за поливане на растения и би могла да бъде събирана с тази цел в резервоар  или евентуално отвеждана и изливана отново обратно в природата – дерета, водни обекти и др.
Битовите пречиствателни станции са революционна разработка на съвременната наука, целящо опазване на околната среда и предовратяване замърсяването на природата чрез остарелите септични ями, при които отпадните води попиват в почвите и сериозно замърсяват почвите и подпочвените води. Все повече хора разбират удобството и предимствата на тези иновативни съоръжения, които навлизат в бита на човека и стават дори задължителен елемент от дома.  Уморени от стреса на големите градове, все повече хора предпочитат да живеят по-близо до природата и далеч от шума и мръсният въздух. Развитието на технологиите и комуникациите вече дават възможност да се съчетаят нуждите на съвременният човек и желанието му да бъде отново част от природата и да живее близо до нея. Зеленото строителство става все по-популярно, а стремежът на човека за здравословен живот и  постигане  на сонхрон с околната среда вече става все по-типично за него.
Учените от десетилетия работят сериозно в областта на пречистването на отпадните води и разработването на нови технологии. Съвременните домашни пречиствателни станции за битови отпадни води стават все по-модерни и изискват все по-малко експлотационни разходи. Същевременно степента на пречистване  на водата от домакинствата в тях се увеличава непрекъснато. Целта е да се постигне пестене на чиста питейна вода и същевременно максимално опазване на водните ресурси  на Земята.
Битовите пречиствателни станции за отпадъчни води са иновативни съоръжения, които дават възможност да се строи и на най-отдалеченото място, което е близо до природата без да бъде тя замърсявана и така е възможно ползването и на собствени водоизточници за чиста вода.
Предимствата на тези съоръжения са много и именно затова те стават задължителна част от съвременното строителство.

понеделник, 10 февруари 2014 г.

BIO CLEANER® - най-добрата технология за пречистване на битови отпадни води

В съвременното общество и свят на високо развити технологии все повече на преден план излиза опазването на околната среда. Непрекъснато се говори за екологичен начин на мислене, опазване на природата и задължително рециклиране на всички отпадъци, които генерира човека.
Съвременният човек иска да живее луксозно, охолно и да ползва всички облаги, които сам е създал за комфорта си. Същевременно няма ресурс на Земята, който да не е застрашен от изчерпване.
Един от най-важните, без които животът на планетата е невъзможен е водата. Без чиста вода човекът не би могъл да оцелее като вид и недостигът й би могъл да обезмисли всички огромни  постижения в сверата на високите технологии. Именно затова през последното десетилетие толкова много се говори за изграждане на нови пречиствателни станции и усъвършенстване на технологиите за пречистване на отпадъчни води. Целта е водата, която непрекъснато замърсяваме в домакинството, в промишлеността и индустрията, задължително да се пречиства и чак след това да се връща отново в околната среда.
Учени по цял свят работят усилено за да създават възможно най-удачния начин за пречистване на водата, която човечеството потребява. Създадени са биологични, химични, физични и др. методи за пречистване в зависимост от степента и естеството на замърсяване.
От биологичните методи на пречистване, за който се смята че е най-удачен за пречистване на битови отпадъчни води е технология BIO CLEANER®  . Тя е едно сериозно постижение на чешки учени, които успяват да я съдадат и патентоват. При тази технология учените използват изключително устойчиви неболестотворни микроорганизми, които се хранят с отпадъчните субстрати в замърсените от домакинството води.  Това са аеробни микроорганизми, които са част от нормалната човешка флора и се нуждаят единствено от добра кислородна среда за да съществуват. Постига се висока степен на пречистване на водата без да се налага да се добавят консумативи и поддържа процеса на пречистване чрез добавяне на активна утайка( бактерии), които са капризни и лесно умират при недостатъчно добри условия и липса на храна.
Технология BIO CLEANER®  е революция в областта на пречистването на битови отпадъчни води и пречиствателните станции с тази технология са предпочитани в цял свят. Навсякъде по света в районите далеч от централна канализация, се поставят индивидуални малки пречиствателни станции. Всяка еднофамилна къща, построена  в близост до природата вече има локална пречиствателна станция.
Пречиствателните станции с технология BIO CLEANER®  се произвеждат в Република Чехия от фирма Еnvi-pur, която е с дългогодишни традиции в производството на такива съоръжения. Фирмата има представителства вече по цял свят, а технология BIO CLEANER®  се доказа като най-добрата технология за биологично пречистване на битови отпадъчни води, особено при малките локални пречиствателни станции. Тези съвременни пречиствателни съоръжения не се нуждаят от непрекъснато наблюдение, добавяне на консумативи и грижи, което ги прави едно много удачно решение за всеки дом.
В България пречиствателните станции с технология BIO CLEANER®   също са много популярни, а практиката показва много добра съвместимост между българските климатични условия и технология BIO CLEANER®  .  Според специалисти от фирмата представител за България Ейч Джи Енд Сонс ЕООД, пречиствателни станции BIO CLEANER®  работят даже по-ефективно и дават по-добри показатели на пречистване в  България, отколкото в другите държави и при различни климатични условия.