понеделник, 3 октомври 2016 г.

За пречиствателните станции най-важна е технологията


През последните години учените успяха да разработят все по-успешни технологии за пречистването на отпадни води.Тези технологии правят съвременните пречиствателни станции по-лесни за поддържане, а пречистената вода с по-добри показатели и възможности за повторно използване.

За малките пречиствателни станции най-удачна е 
аеробната технология на пречистване.

Същността на биологичното пречистване на отпадни води в аеробни условия се състои в използването на хетерогенна популация от микроорганизми, които консумират многокомпонентен субстрат. В качеството на субстрат, който служи за храна на микроорганизмите, се явява органиката на отпадните води.

Микроорганизмите имат способността да усвояват най-разнообразни вещества като източник на енергия и хранителни компоненти, като част от органичните вещества се окисляват, а друга се трансформира в биомаса.

В естествени условия микроорганизмите съществуват под формата на асоциации, представляващи смес смес от 
бактерии и първаци. В тази смес могат да се индентифицират различни бактерии, които могат да се обединят в три основни групи: въглеродоокисляващи флокулообразуващи бактерии, нишковидни въглеродоокисляващи бактерии и бактерии нитрификатори.

В резултат на обменните процеси с околната среда и вътреклетъчния метаболизъм се осъществява растеж, развитие и размножаване. Върху кинетичната крива на растеж, могат да се разграничат шест участъка,представляващи шест фази на развитие, всяка от които се характеризира с индивидуални условия за съществуване на бактериалната култура и различни параметри на растежа й.

За 
пречистване на отпадни води, се използват главно фазите на експоненциален растеж и линейно варастване, тъй като през този период се извършва консумация на субстрата. 

Най-общо процесът на разграждане на органичните вещества протича в две фази: въглеродна и дишане.

През първата фаза се се разлагат органичните съединения, съдържащи въглерод. След изчерпване на въглерода като източник на храна настъпва втората фаза. Дишането е окислителен процес, при който се отделя енергия, която от своя страна се използва за синтез на клетъчен материал. При отсъствие на подходящ субстрат енергията може да бъде получена от окисление на вътреклетъчния материал или т.нар. самоокисление. В процеса на самоокисление клетката се разрушава. Водата в съприкосновение с въздуха съдържа кислород в равновесна концентрация, която зависи от атмосферното налягане, температурата и съдържанието на разтворените във водата органични и неорганични вещества, способни да сваржат кислорода - да се окисляват.

Колкото по- високи стойности за разтворен кислород имат повърхностните води, толкова по-добра е водата в санитарно- хигиенно отношение.По-новите изследвания са показали,че силно влияние върху качеството на пречистването на отпадни води оказват хищните първаци и поради това при по-реалистичното описание на тези процеси, трябва да се отчитат взаимоотношенията "хищник-жертва" между пъваците и бактериите.

Разработването на нови технологи е сложен процес, който изисква много изпитания в лабораторни условия и  доказване на определени показатели.

Днес в нашето съвремие се използват най-различни технологии, като всяка от тях се стреми да постигне възможно най-приемливи показатели на водата и отстраняване на миризми.

Твърдението, че всички пречиствателни станции правят едно и също и разликата е само в материалите и производителя е крайно несериозно ... и вероятно може да го направи само некомпетентен човек.