четвъртък, 12 декември 2013 г.

Пречиствателна станция за еднофамилна къща BC-4 технология BIO CLEANER

Отмина времето, когато  проблемът с водите, които едно домакинство изхвърля, се решава със септична яма. Отмина времето на външните тоалетни, а повечето къщи вече се строят с повече от една баня. Все пак живеем в 21-ви век и все повече хора искат да се радват на всички удобства, които развитието на техниката и технологиите му предоставят.

Все още голяма част от малките населени места са без централна канализация, но този проблем вече се решава по съвременен начин със собствена индивидуална пречиствателна станция. Тези съоръжения от ден на ден стават все по-популярни, защото хората разбраха, че са изключително практични и икономични. Те дават известна независимост от ВИК –дружествата, а същевременно решават качествено проблема с липса на канализация и дават възможност да построиш къща или вила без това да е препятствие.

Локалните пречиствателни станции наистина са едно рационално решение, но като за всяко друго нещо, което избираме, е нужно все пак да се внимава когато се избира съоръжението. Преди всичко трябва да се знае, че не всички  домашни пречиствателни станции, които се предлагат на пазара са еднакви. Разлика има както в цените, така и в технологиите на пречистване и особено в поддръжката. По принцип пречистването на отпадните води в този тип съоръжение е на биологичен принцип, но в зависимост от типа микроорганизми, които участват в процеса, те са доста различни. Именно затова се казва, че основното и най-важно  в една локална пречиствателна станция е инсталираната в нея технология на пречистване, а не как изглежда и какво оборудване има.  Съществуват пречиствателни станции, при които  в технологията участват анаеробни микроорганизми, технологии от смесен тип ( участвата анаеробни и аеробни микроорганизми) и  чисто аеробни технологии, в които микроорганизмите са само аеробни. Последните са най-икономични по отношение на поддръжка, защото при тях не се образува активна утайка, която е необходимо да се почиства периодично. Същевременно обикновено при тях първоначалната инвестиция е по-голяма.

Чисто аеробните технологии се смятат за най-нови и  ефективни технологии на  биологично пречистване, особено когато става въпрос за битови отпадни води.

При по-модерните съоръжения обикновено цялата технология е в един съд и водата се пречиства на гравитачен принцип – колкото мръсна влиза, толкова пречистена излиза без да съществува риск от  препълване и преливане на контейнера. Важно е обаче размера на пречиствателната станция да бъде съобразен с броя на хората, които ще живеят в къщата за да бъде гарантирана  тяхната ефективност на пречистване. При добре съобразен модел и размер на пречиствателната станция на една еднофамилна или многофамилна къща, пречистената вода би могла да бъде използвана повторно  за поливане на тревни площи или зеленчукова градина, а в много случаи просто за да си измиете колата или плочника.  Това дава възможност за сериозни икономии на чиста питейна вода.

Все повече хора вече предварително избират своята локална пречиствателна станция и я включват в самият проект за строеж  за да са наясно предварително с нужните инвестиции.

 

петък, 1 ноември 2013 г.

В районите без канализация се строи с малки пречиствателни станции

Ако търсите парцел за да построите домът на своите мечти, то трябва да се съобразите с доста критерии, за които преди това дори не сте предполагали. Един от тях е възможностите за включването към централна канализация и колко ще Ви струва това.
Безспорно там където няма централна канализация, цените на имотите са в пъти по-ниски.
В повечето от случаите обаче въпреки значително по-изгодната цена , купувачите ги избягват. Това е защото все още хората не са наясно, че липсата на централна канализация вече не такъв проблем  както  е било преди години.
Навсякъде по света централна канализация има изградена преди всичко в големите градове. Хората обаче  все повече се стремят да избегнат шумния и стресиращ  живот в тях. Изборът на живот в близост до природата и далеч от шумните градове още преди много години наложи решението на проблема с липса на канализация – собствена малка пречиствателна станция.
Къде сме ние ? В България все още в малките населени места септичната яма е част от живота на хората и в някои случаи те дори не знаят, че е забранена със закон поради пагубното й влияние върху природата и особено върху подпочвените води. Завареното положение си остава такова, но само за тези, които остават глухи и сляпи за съвременният начин на живот и предимствата на новите технологии.
Малките индивидуални  пречиствателни станции се предлагат вече  от почти 10 години и в България и всеки, който строи нов дом вече  решава проблема с отпадните води със собствена пречиствателна станция. Освен, че е изключително практична, локалната пречиствателна станция  дава една независимост от ВИК –дружествата. 
Като отлично   решение на един доста сериозен проблем, търсенето на тези съоръжения расте непрекъснато, а оттам и предлагането се увеличава. Важен е обаче правилният избор, а когато има голямо предлагане, често той е доста труден.
Кое е най-важното при избора на собствена индивидуална пречиствателна станция?
Основна функция на пречиствателното съоръжение е да пречиства отпадните води от домакинството преди да бъдат изхвърлени отново в природата или пък използвани повторно в градината или за друга цел. Именно затова  от изключителна важност е до каква степен съоръжението пречиства водата и каква е технологията , чрез която го прави.
 В малките пречиствателни станции се използва биологично пречистване  като по специфична технология водата се пречиства от неболестотворни организми хранещи се с отпадъците в нея. Всяка технология обаче използва различни микроорганизми и е сложен процес, разработван с години в лабораторни условия за да може да се гарантира ефективност и качество без риск за здравето на хората, използващи пречиствателната станция.
Затова за да сме сигурни в ефективността на съоръжението е задължително да искаме сертификати за технологичния процес в него, които могат да гарантират висок процент на пречистване на отпадните води и евентуалното им безвредно повторно използване за поливане  или други нужди. 
Съвременната пречиствателна станция  е съоръжение, което пречиства  без никаква миризма до 99 процента отпадните води от домакинството и не се нуждае от изпомпване със специализираните машини, които изпомпват септичните и изгребни ями. Тя е едно модерно съоръжение, което решава изцяло проблема с липса на канализация в малките населени места и вилните зони, а все повече хора вече започват да разбират това и да строят домовете си със собствена пречиствателна станция.

понеделник, 24 юни 2013 г.

Къде отива замърсената вода, която използваме


 
Всеки човек в ежедневието си използва  голямо количество чиста питейна вода, с която се къпе, готви, измива посудата и поддържа хигиената на дома. Голямо количество вода се използва и в съвременните тоалетни, а когато съществуват течове, загубата на вода е много голяма. Използваната и замърсена вода отива по тръбите някъде там в канализацията и рядко се замисляме точно какво става с нея.  Често изхвърляме в канала какво ли не.

В големите градове съществува канализационна мрежа, по която замърсените води се отвеждат до голяма пречиствателна станция, чиято функция е да извърши пречистването им  преди отново да попаднат обратно в природата. Водата всъщност е в един непрекъснат кръговрат и ако не се пречиства след използването й, вливайки се отново в реките и езерата може да причини огромна екологична катастрофа.

За съжаление вече има доста примери за екологично замърсяване на реки и езера вследствие на безотговорно вливане на замърсени води в тях. В доста неблагоприятна ситуация  е и Черно море поради липсата на пречиствателни станции  в много от по-малките крайбрежни населени места. Замърсените битови води често се изливат безотговорно директно в морето и това води до сериозни последици за екологичното разнообразие на живите организми в него. Замърсяват се плажните ивици и крайбрежните води, а стомашно-чревните заболявания  при къпънето в морето стават все по-чести.

Човекът отдавна е решил проблема с пречистването на използваните от него води чрез най-различни технологии, които могат да бъдат биологични, физични или химични в зависимост от типа на замърсяване на водата. За замърсените от ежедневните нужди на човека битови води се използват преди всичко технологии за биологично пречистване. През последните години тези технологии се усъвършенстват непрекъснато с цел съоръженията да са лесни за експлоатация, а пречистените води да бъдат с все по-добри показатели и да могат да се използват отново. Създадоха се и малки индивидуални съоръжения за пречистване на битови отпадни води, които  могат да пречистват замърсените  води на всяко отделно домакинство когато домът е далеч от централна канализация. Така се постига пестене на чиста вода, защото пречистената от пречиствателна станция вода може да се използва за поливане и поддържане на двора .

Изхвърлянето в природата на използваната и замърсена вода без предварително да бъде пречистена е безотговорно отношение към природата и здравето на човечеството. Замърсяването на почвата и подпочвените води, реките и езерата, морето и плажовете – всичко се отразява пагубно на качеството ни на живот и води до по-висока заболеваемост и инфекции. Инфекциозните заболявания стават все по-трудно лечими и устойчиви на антибиотици.  Учени сериозно се опасяват, че ако не се спре с екологичното замърсяване на планетата ни, може да дойде ден, в който антибиотиците да са безсилни  и болестите, които са резултат от безотговорното отношение на човека към природата, просто да го погубят.

Именно затова замърсената вода, която използваме в ежедневието си за да поддържаме собствената си хигиена трябва да отива в пречиствателна станция, независимо дали тя е в края на голяма канализационна мрежа или е просто част от домашното оборудване. Само така ще има смисъл от високите ни изисквания към собствената хигиена с цел запазване на здравето ни  и предпазване от болестите характерни за нехигиеничния начин на живот. Какъв е смисълът от многократното ни къпане днес, когато с водата, която ползваме замърсяваме реките и моретата и така се заразяваме от тях утре. Водата е в един постоянен кръговрат , характерен  за кръговрата в природата като цяло.

събота, 1 юни 2013 г.

Биологично пречистване на битови отпадни води


Битови отпадни води са тези води, които се изхвърлят от домакинства, големи жилищни сгради или тоалетни и бани на производствени и други предприятия. Това са замърсени води, които  замърсяват водоизточниците и почвата , попадайки в тях. Нужно е задължително пречистване на тези замърсени отпадни води и именно най-подходящият и ефективен метод за това е биологичното пречистване.