понеделник, 24 март 2014 г.

Пречистване на битови отпадни води: Предимствата на битовите пречиствателни станции

Пречистване на битови отпадни води: Предимствата на малките пречиствателни станции: Трудно се строи на място далеч от централна канализация и възможност за включване към нея. Проблемът обаче е решим.

Предимствата на битовите пречиствателни станции

Когато се избира парцел за строеж на къща в много случаи основен проблем е липсата на централна канализация. Факт е, че такава няма в много райони и разбира се  тези парцели са и значително по-евтини.
Да строиш на подобен парцел вече не е проблем, защото има съвременно решение , което освен че е лесно и ефективно е доста по-икономично. Такова решение са  домашните пречиствателни станции на битови отпадни води. Това са умален вариант пречиствателни съоръжения, в които е вградена биологична технология, пречистваща отпадните води от всяко домакинство до такава степен, че да могат дори да бъдат използвани отново. Така освен че се решава проблема с липса на центрелна канализация на подобни места, се пести много вода и същевременно се постига известна автономност на домакинството и независимост от ВИК –дружествата. Замърсените отпадни води от бани, тоалетни, перални машини и др. се отвеждат в тези малки домашни пречиствателни съоръжения, които обикновено се вкопават в двора недалеч от къщата. В тях водата се пречиства по съвременна технология по биологичен способ и на гравитачен принцип излиза пречистена на 98-99 процента без никаква миризма и цвят.  Тази пречистена вода е много подходяща за поливане на растения и би могла да бъде събирана с тази цел в резервоар  или евентуално отвеждана и изливана отново обратно в природата – дерета, водни обекти и др.
Битовите пречиствателни станции са революционна разработка на съвременната наука, целящо опазване на околната среда и предовратяване замърсяването на природата чрез остарелите септични ями, при които отпадните води попиват в почвите и сериозно замърсяват почвите и подпочвените води. Все повече хора разбират удобството и предимствата на тези иновативни съоръжения, които навлизат в бита на човека и стават дори задължителен елемент от дома.  Уморени от стреса на големите градове, все повече хора предпочитат да живеят по-близо до природата и далеч от шума и мръсният въздух. Развитието на технологиите и комуникациите вече дават възможност да се съчетаят нуждите на съвременният човек и желанието му да бъде отново част от природата и да живее близо до нея. Зеленото строителство става все по-популярно, а стремежът на човека за здравословен живот и  постигане  на сонхрон с околната среда вече става все по-типично за него.
Учените от десетилетия работят сериозно в областта на пречистването на отпадните води и разработването на нови технологии. Съвременните домашни пречиствателни станции за битови отпадни води стават все по-модерни и изискват все по-малко експлотационни разходи. Същевременно степента на пречистване  на водата от домакинствата в тях се увеличава непрекъснато. Целта е да се постигне пестене на чиста питейна вода и същевременно максимално опазване на водните ресурси  на Земята.
Битовите пречиствателни станции за отпадъчни води са иновативни съоръжения, които дават възможност да се строи и на най-отдалеченото място, което е близо до природата без да бъде тя замърсявана и така е възможно ползването и на собствени водоизточници за чиста вода.
Предимствата на тези съоръжения са много и именно затова те стават задължителна част от съвременното строителство.