четвъртък, 19 октомври 2017 г.

Малки пречиствателни станции заменят септичните ями
Съвременното домакинство потребява значително по-голямо количество вода, отколкото в миналото. И колкото да се говори за пестене на тази скъпоценна течност, стандарта ни на живот става все по-висок, а  това е свързано с употребата на вода. Всеки дом вече има перална, миялна машина, а тенденцията е да се строи така, че всяка спалня да има баня с тоалетна към нея. Създаваме си удобства, които са свързани с разходване на много вода.
Въпросът е къде отива тази вода, която използваме като чиста, а изхвърляме вече замърсена. Много хора почти не се замислят..... ами просто отива в канала. Така е, но този канал я отвежда някъде. В големите градове има изградени пречиствателни станции, които я пречистват и след това тя отново се връща в природата. Това е един кръговрат на водата, за който малко хора се замислят, но от него зависи дали ще бъдат чисти реките ни и подземните водоизточници.
В миналото в селата и по-малките населени места всяка къща е имала септична яма, която е попивала мръсната вода с презумцията, че почвата донякъде я пречиства сама преди тя да достигне до подземните води. В много случаи дори замърсените води се заустват и направо в реките. Това обаче е довело до сериозно замърсяване в природата и съвременния човек отдавна е разбрал, че вече природата се задъхва и не успява да се пребори със замърсяванията от неговата дейност и висок стандарт на живот.
Септичните ями отдавна са отречени забранени като опасни както за природата, така и за човешкото здраве.  Проблемът в малките населени места, където няма централна канализация вече се решава с локални индивидуални пречиствателни станции. Пречистването на водата в тях се осъществява на биологичен принцип без да се използват химикали. Процесът е доста сложен на микробиологично ниво, но е част от самия природен кръговрат. Участват микроорганизми, които  са в човешкото тяло и ние така или иначе отделяме ежедневно с екскрементите си.  Те не са болестотворни, а същевременно много устойчиви и продуктивни. Така успешно чрез създадена от човека подходяща за тях среда в пречиствателната станция, тези микроскопични създания хранейки се, пречистват водата която изхвърляме.
Малките пречиствателни станции вече са задължителна част от домакинството за всеки дом, който е построен извън големите градове.  И въпреки, че в много стари къщи и дворове все още се срещат септични ями, все повече хора разбират тяхната ефективност и удобство.