сряда, 28 януари 2015 г.

Пречиствателни станции за еднофамилни къщи


Животът на едно семейство в еднофамилна къща обикновено е доста по-различен от този в панелен апартамент. Къщата си има доста плюсове, но и своите минуси. В повечето случаи къща се строи на парцел, който  не е включен към централната канализация, а допълнителното включване или е невъзможно, или е много скъпо.
Канализацията като цяло си е голям проблем не само по малките населени места, а дори и в по-големите градове. Дори в някои от най-престижните квартали на столицата няма централна канализация и повечето еднофамилни къщи са на септични или изгребни ями. При съвременният начин на живот обаче септичната или изгребна яма не са решение, защото потреблението на вода  и комфорта към който се стремим са несъвместими с тези остарели методи за справяне с отпадъчните води от домакинството.
Все повече хора вече разбират, че най-удачният и цивилизован начин  при липсата на централна канализация  в района, в който живеят или ще строят еднофамилна къща, е – собствена  индивидуална пречиствателна станция.
В цивилизованите страни този вариант вече е приет като задължителен, а септичните ями са забранени със закон поради рисковете, които крият както за здравето на хората в близост, така и за природата и подпочвените води. В миналото септичните ями в комбинация с пиенето на вода от кладенци, са били причина за цели пандемии от холера, хепатит и др. инфекциозни заболявания и са взимали стотици хиляди жертви.
Съвременната наука и технологиите дадоха възможност за създаването на  битови малки пречиствателни станции, чиято цел е да пречиства индивидуално отпадъчната вода от всяко отделно домакинство като така освен, че се пести вода, не се замърсяват водните източници и почвата. Тези индивидуални пречиствателни станции са така разработени, че пречистването на замърсените води се извършва на биологичен принцип.  
В процеса участват микроорганизми, хранещи се със съставките на замърсената вода. В зависимост от типа и вида микроорганизми, участващи в процеса, съществуват  различни технологии на пречистване като учените продължават да работят и се опитват на микробиологично ниво да усъвършенстват процеса на пречистване така, че да се постигне максимално добри показатели на водата, излизаща от пречиствателната станция. В зависимост от технологията на пречистване  вече има най-различни малки индивидуални пречиствателни станции. Някои от тях имат нужда от повече грижи  и по-често почистване, други са с  по-усъвършенствана технология и по-модерни като управление.
Когато избираме обаче пречиствателна станция основното, за което трябва да сме сигурни е, че тя пречиства добре и безопасно мръсната вода, която изхвърляме в нея. Затова трябва да сме сигурни, че е произведена от легитимен производител и че притежава всички документи за лабораторни изпитания и резултатите от тях.
Трябва да се прави сериозно разграничаване между септичен резервоар  и пречиствателна станция, защото често стават грешки. Септичният резервоар си е резервоар, в който временно събираме водата за да може впоследствие да извози и изхвърли в градската пречиствателна станция, където ще бъде пречистена.Пречиствателната станция  за еднофамилна къща е един умален вариант на голямата пречиствателна станция и е доста сериозно съоръжение, което всъщност  ни служи цял един живот. Затова трябва добре да се информираме и да преценим в какво да инвестираме. Основната цел на една пречиствателна станция за еднофамилна къща е да пречиства използваната в домакинството вода така, че  тя да може пак да се използва за поливане или други цели и същевременно да не замърсява водата в кладенеца ни или близката река.Същевременно колкото по-малко грижи имаме по поддръжката й като съоръжение, толкова по-добра инвестиция сме направили.