понеделник, 24 юни 2013 г.

Къде отива замърсената вода, която използваме


 
Всеки човек в ежедневието си използва  голямо количество чиста питейна вода, с която се къпе, готви, измива посудата и поддържа хигиената на дома. Голямо количество вода се използва и в съвременните тоалетни, а когато съществуват течове, загубата на вода е много голяма. Използваната и замърсена вода отива по тръбите някъде там в канализацията и рядко се замисляме точно какво става с нея.  Често изхвърляме в канала какво ли не.

В големите градове съществува канализационна мрежа, по която замърсените води се отвеждат до голяма пречиствателна станция, чиято функция е да извърши пречистването им  преди отново да попаднат обратно в природата. Водата всъщност е в един непрекъснат кръговрат и ако не се пречиства след използването й, вливайки се отново в реките и езерата може да причини огромна екологична катастрофа.

За съжаление вече има доста примери за екологично замърсяване на реки и езера вследствие на безотговорно вливане на замърсени води в тях. В доста неблагоприятна ситуация  е и Черно море поради липсата на пречиствателни станции  в много от по-малките крайбрежни населени места. Замърсените битови води често се изливат безотговорно директно в морето и това води до сериозни последици за екологичното разнообразие на живите организми в него. Замърсяват се плажните ивици и крайбрежните води, а стомашно-чревните заболявания  при къпънето в морето стават все по-чести.

Човекът отдавна е решил проблема с пречистването на използваните от него води чрез най-различни технологии, които могат да бъдат биологични, физични или химични в зависимост от типа на замърсяване на водата. За замърсените от ежедневните нужди на човека битови води се използват преди всичко технологии за биологично пречистване. През последните години тези технологии се усъвършенстват непрекъснато с цел съоръженията да са лесни за експлоатация, а пречистените води да бъдат с все по-добри показатели и да могат да се използват отново. Създадоха се и малки индивидуални съоръжения за пречистване на битови отпадни води, които  могат да пречистват замърсените  води на всяко отделно домакинство когато домът е далеч от централна канализация. Така се постига пестене на чиста вода, защото пречистената от пречиствателна станция вода може да се използва за поливане и поддържане на двора .

Изхвърлянето в природата на използваната и замърсена вода без предварително да бъде пречистена е безотговорно отношение към природата и здравето на човечеството. Замърсяването на почвата и подпочвените води, реките и езерата, морето и плажовете – всичко се отразява пагубно на качеството ни на живот и води до по-висока заболеваемост и инфекции. Инфекциозните заболявания стават все по-трудно лечими и устойчиви на антибиотици.  Учени сериозно се опасяват, че ако не се спре с екологичното замърсяване на планетата ни, може да дойде ден, в който антибиотиците да са безсилни  и болестите, които са резултат от безотговорното отношение на човека към природата, просто да го погубят.

Именно затова замърсената вода, която използваме в ежедневието си за да поддържаме собствената си хигиена трябва да отива в пречиствателна станция, независимо дали тя е в края на голяма канализационна мрежа или е просто част от домашното оборудване. Само така ще има смисъл от високите ни изисквания към собствената хигиена с цел запазване на здравето ни  и предпазване от болестите характерни за нехигиеничния начин на живот. Какъв е смисълът от многократното ни къпане днес, когато с водата, която ползваме замърсяваме реките и моретата и така се заразяваме от тях утре. Водата е в един постоянен кръговрат , характерен  за кръговрата в природата като цяло.

събота, 1 юни 2013 г.

Биологично пречистване на битови отпадни води


Битови отпадни води са тези води, които се изхвърлят от домакинства, големи жилищни сгради или тоалетни и бани на производствени и други предприятия. Това са замърсени води, които  замърсяват водоизточниците и почвата , попадайки в тях. Нужно е задължително пречистване на тези замърсени отпадни води и именно най-подходящият и ефективен метод за това е биологичното пречистване.