вторник, 22 март 2011 г.

Пречиствателна станция вместо септична яма

 
Днес всички говорим за опазване на природата и се опитваме да възпитаваме децата си в екокултура, че природата трябва да се пази чиста. Учим ги да събират разделно отпадъците ,за да се рециклират и да използват разграждащи се торбички. Това добре…, но сеща ли се някой за водата и как се замърсява тя? Красиви природни местности на практика са осеяни с външни тоалетни и септични ями, от които нечистотиите попиват в подпочвените води или се изливат в реки, язовири и дерета. Даваме ли си сметка колко недостатъчна е сладката вода на нашата планета и какво правим като я замърсяваме?

събота, 12 март 2011 г.

Битови пречиствателни станции за отпадни води за къщи и вили

Битови пречиствателни станции за отпадни води за къщи и вили
Автор: Виолета Михайлова Публикувано на: 11 март 2011г. в 13:22 часа (Брой #10)

 
У нас набира скорост използването на индивидуални пречиствателни станции. Съоръженията са предназначени за отпадните води от фамилни къщи, туристически обекти и други частни сгради, като иновативната инсталация заменя остарелите септични резервоари. Модерната технология е в пълно съответствие със съвременния начин на живот и притежава европейски и световни сертификати за качество и стандарт.