петък, 11 февруари 2011 г.

Малки пречиствателни станции планират за няколко села от сдружението на кметовете

Малки пречиствателни станции с капацитет 5 до 70 еквивалентни жители планира да постави в две-три от търновските села Сдружението на кметовете и кметските наместници..Иновативната идея, с която скоро може да се разреши проблемът с канализацията в малките населени места, ще се изпълни пилотно със средства от програма „Местни инициативи”. Кметовете вече са договорили с общинския кмет Румен Рашев за увеличаване на средствата по програмата до 100 000 лв., с които от общинския бюджет за втора година ще се финансират малки проекти на инициативни групи, читалища и сдружения от селата.