понеделник, 17 януари 2011 г.

Как да изберем пречиствателна станция за нашата къща ?

Наред със стотиците неща, които трябва да съобразите, ако строите къща, е пътят на отпадните води от домакинството. В днешно време е невъзможно да си представим една модерна къща без пречиствателна станция. Особено ако къщата е крайградска или се намира в слабо заселен район. Доскоро, решението бе просто - септична яма в двора и “лайнарка”, която през няколко месеца или поне веднъж годишно да посещава дома. Неудобно и нерационално, а вече изобщо недопустимо!

Нови технологии в пречистването на отпадни води ще запазят екологичния баланс в природата
В момента в Европа около 20 млн. души нямат добри санитарни условия и по-голямата част от тях живеят в малки населени места. Въпреки че за тях няма европейска директива, която да регламентира третирането на отпадните води, все по-често се изграждат децентрализирани модулни станции за пречистване, които позволяват повторно използване на водата, например за напояване. Какво е положението в България?

Аеробно биологично пречистване на отпадни води

Същността на биологичното пречистване на отпадни води в аеробни условия се състои в използването на хетерогенна популация от микроорганизми, които консумират многокомпонентен субстрат. В качеството на субстрат, който служи за храна на микроорганизмите, се явява органиката от отпадните води. Микроорганизмите имат способността да усвояват най-разнообразни вещества като източник на енергия и хранителни компоненти, като част от органичните вещества се окисляват, а друга се трансформира в биомаса. В естествени условия микроорганизмите съществуват под формата на асоциации, представляващи смес от бактерии и първаци. В тази смес могат да се идентифицират различни бактерии, които могат да се обединят в три основни групи: въглеродоокисляващи флокулообразуващи бактерии , нишковидни въглеродоокисляващи бактерии и бактерии нитрификатори. В резултат на обменните процеси с околната среда и вътреклетъчния метаболизъм се осъществява растеж, развитие и размножаване.Върху кинетичната крива на растеж могат да се разграничат шест участъка, представляващи шест фази на развитие, всяка от които се характеризира с индивидуални условия за съществуване на бактериалната култура и различни параметри на растежа й.

понеделник, 3 януари 2011 г.

Собствена пречиствателна станция - екологичният избор на съвременния европеец

Животът е немислим без водата и въздуха, които са основните неорганични елементи на биосферата на нашата планета. Съхранението и пречистването на тези два компонента е от жизнено значение за поддържане на екологичния баланс в биосферата.

В тази статия ще се спрем основно на пречистването на битовите води от домакинството и осъзнал ли е съвременния човек колко важно е това за опазването на природата и подпочвените води.