четвъртък, 12 януари 2012 г.

Изгребна яма ...или локална пречиствателна станция за нашата къща

В тази статия ще се спрем основно върху това, какво всъщност представлява изгребната яма, доколко е икономически рентабилна и защо повечето хора вече я отхвърлят като решение.

По принцип изгребната яма, която отговаря на изискванията на закона, представлява бетонов резервоар с необходимата хидроизолация за акумулиране на определен обем отпадни води, които периодично се изпомпват и транспортират до най-близката Градска пречиствателна станция.

Какво представляват домашните пречиствателни станции


Малката домашна пречиствателна станция е най-доброто решение за всички места, където няма изградена централна канализация. Изключително незаменимо съоръжение е и за места, които са по-трудно достъпни и изграждането на изгребна яма е нецелесъобразно поради затруднено изпомпване.